Trends

MUNT Hypotheken verruimt acceptatiecriteria senioren

01 augustus 2018 Leestijd ± 1 minuut 240 views

MUNT verruimt de acceptatiecriteria voor ouderen die willen verhuizen van de ene naar de andere koopwoning. Dat houdt in dat MUNT hypotheekaanvragen van consumenten die al pensioen/AOW ontvangen of over maximaal 10,5 jaar de Pensioen/AOW-leeftijd bereiken, toetst op basis van werkelijke lasten. Hiermee wordt de leencapaciteit van deze groep op een verantwoorde manier verhoogd, waardoor zij alsnog naar een nieuwe woning kunnen doorstromen. De werkelijke maandlast van de nieuwe lening moet wel gelijk of lager zijn dan de huidige maandlast. MUNT volgt hiermee het NHG-beleid.​
 

Doorstroming woningmarkt

NHG kwam onlangs met nieuw beleid met als doel om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Ouderen die willen verhuizen konden voorheen als gevolg van de aangescherpte financieringsnormen vaak geen hypotheek krijgen. Terwijl verhuizen in veel gevallen lagere hypotheeklasten betekent. Voor de woningmarkt is het goed als senioren naar een veelal kleine woning verhuizen omdat er ze vaak een grotere woning achterlaten. Deze woningen komen dan weer op de markt voor gezinnen. Eerder schreven we op Kop-Munt al dat dit een deel van de oplossing is voor het tekort aan gezinswoningen op de Nederlandse woningmarkt.