Column

Hoe zorgen we voor een betaalbare huurmarkt?

14 mei 2018 Leestijd ± 2 minuten 202 views

Niet alleen op de koopmarkt gaan de prijzen door het dak, ook de huurprijzen lopen snel op. In Nederland steeg de gemiddelde huurprijs in een jaar tijd gemiddeld met 6 procent, maar lokaal zijn de stijgingen nog veel hoger. 

 

Niet alleen in Nederland stijgen de huurpijzen, in heel Europa zien we deze ontwikkeling. De huurmarkt heeft een inhaalslag gemaakt ten opzichte van de koopmarkt. Jongeren kiezen vaker voor de flexibiliteit van huren, maar huren moet wel betaalbaar zijn. Daar zit hem nu vaak het probleem. Starters die huren zijn nu in veel gevallen een groter deel van hun inkomen aan woonlasten kwijt dan hun leeftijdsgenoten met een koophuis.

Net zoals op de koopmarkt, is ook op de huurmarkt het tekort aan woningen de belangrijkste oorzaak voor de prijsstijgingen. Veel mensen die willen huren, zijn aangewezen op de vrije huursector, maar die is in Nederland heel erg klein. Slechts 8 procent van de woningen valt in die categorie, terwijl ongeveer 58 procent van de woningen koopwoningen zijn en 34 procent sociale huurwoningen.

Nederland heeft in vergelijking met andere landen in Europa een gigantisch grote sociale huursector. Kijken we bijvoorbeeld naar Duitsland, daar is de huurmarkt niet veel groter, maar het sociale deel daarvan is kleiner. Zo’n zestig procent van alle woningen wordt verhuurd en van deze huurwoningen is slechts 10 procent gereguleerd. In Nederland is dat 90 procent van de huurwoningen. Daarnaast is er in Duitsland de facto geen strikte scheiding tussen sociale en particuliere verhuur.

Ook in Frankrijk is de particuliere huursector veel groter dan in Nederland: 24 procent van de totale woningvoorraad. Frankrijk kent ook een sociale huursector, deze maakt 19 procent van de totale woningvoorraad uit. Aanmerkelijk kleiner dan in Nederland. We kunnen dus gerust concluderen dat er in Nederland een scheve verhouding is tussen sociale en particuliere huur.

Het lijkt erop dat huren steeds belangrijker wordt op de Nederlandse woningmarkt. Als gevolg van de strengere hypotheekeisen, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de behoefte van mensen aan meer flexibiliteit in hun woonsituatie zullen meer huizenzoekers zich op de huurmarkt richten. Dan moeten we dat wel voldoende faciliteren en de huurwoningen betaalbaar houden. Is het twee voor twaalf en gaan we de (sociale) huursector nu eens echt onder de loep nemen en moderniseren?

Menno Luiten
Menno Luiten