Cijfers & onderzoeken

Hoe denken klanten over hun adviseur en over het aanvraagtraject?

14 maart 2016 Leestijd ± 2 minuten

Nederlanders zijn positief over hun hypotheekadviseur: 54,1 procent zou zijn/haar adviseur aan anderen aanraden. Vooral vrouwen en jongeren tot 34 jaar zijn te spreken over hun adviseur.

Slechts 11,3 procent van de hypotheekklanten zou zijn of haar adviseur niet bij anderen aanbevelen, zo blijkt uit het onderzoek dat in het derde kwartaal van 2015 in opdracht van MUNT Hypotheken werd uitgevoerd onder 1.053 respondenten. Nog eens 34,6 procent antwoordde neutraal op de volgende stelling: 'Ik zou mijn financieel adviseur waarbij ik mijn hypotheek afgesloten heb, aanraden aan anderen’.

Aanvraag meer complex dan stressvol
Hypotheekklanten tot 34 jaar zijn het meest positief over hun adviseur: maar liefst 65,1 procent zou diens adviseur aanbevelen. En gemeten naar geslacht zouden vrouwen (54,4 procent) dit ook net iets vaker doen dan mannen (53,7 procent). Op een schaal van 1 tot 10 ervaren hypotheekklanten het traject naar de goedkeuring van hun aanvraag meer als complex (5,3) dan als stressvol (4,5).

MUNT Hypotheken en Nationale Waarborg vroegen vervolgens aan hypotheekadviseurs hoe zij het aanvraagproces ervaarden. Iets meer dan de helft van de adviseurs (51,8 procent) beoordeelt het traject niet als te complex. Wel ziet 92,2 procent van de adviseurs dat hypotheekklanten niet alle fases van het proces - van offerte tot finaal akkoord – volledig in beeld hebben. Dit gegeven kan bijdragen aan de complexiteit (en mogelijk ook de stress) die klanten ervaren.

Goedkeuring moet sneller kunnen
Een kleine meerderheid (50,9 procent) van de adviseurs ervaart dat het lastig is om hun klanten uit te leggen dat de aanvraag van een hypotheek tijd kan kosten. Bij verschillende hypotheekaanbieders duurt het ruim vier weken voordat een hypotheekaanvraag is goedgekeurd. Dit moet sneller kunnen, vindt maar liefst 97,7 procent. 96,8 procent van de adviseurs vindt dan ook dat het volledige proces van een hypotheekaanvraag geoptimaliseerd moet worden om een snellere goedkeuring van de hypotheek te realiseren.