Trends

Energiebespaarbudget verlaagt drempel, maar maakt keuze toch ingewikkelder

30 oktober 2018 Leestijd ± 3 minuten

Met het energiebespaarbudget is vooraf geen gedetailleerde kostenspecificatie meer nodig. Dit verlaagt de drempel om energiebesparende voorzieningen te nemen. Tegelijkertijd maakt de berekening van de maximale hypotheek het voor woningkopers en adviseurs juist ingewikkelder om te bepalen wat de beste financiering is.

Maximaal 25.000 euro extra hypotheek voor energiebesparende voorzieningen

Een huizenkoper die energiebesparende voorzieningen in zijn huis aanbrengt, mag de kosten hiervoor opnemen in de hypotheek. Er mag onder voorwaarden tot 25.000 euro extra geleend worden boven het maximum op basis van het inkomen. Daarnaast is de maximale verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de woningwaarde 106 procent in plaats van 100 procent.

 

Drempel wegnemen met energiebespaarbudget

Bij het financieren van energiebesparende voorzieningen moesten huizenkopers vooraf altijd in detail aangeven welke kosten ze maken. Vaak is alleen nog niet bekend wat er kan worden gedaan, laat staan wat het kost en wie het gaat uitvoeren. Dit kan daardoor een drempel zijn om te kiezen voor verduurzaming.

Om deze drempel weg te nemen is voor huizenkopers die een hypotheek met NHG afsluiten het energiebespaarbudget ingevoerd. Hierbij wordt vooraf een vaste som in een bouwdepot gestort. Vervolgens kan de woningeigenaar met facturen geld uit het bouwdepot opnemen.

 

Lastige keuze tussen EBB en EBV

Dat klinkt eenvoudig en duidelijk, maar in de praktijk kan het erg lastig zijn om te bepalen waar de klant het beste voor kan kiezen: het energiebespaarbudget (EBB) of een ‘gewone’ verhoging voor energiebesparende voorzieningen (EBV). Dat komt doordat de regels voor de berekening van de maximale hypotheek verschillen. Bij het EBB telt de woningwaarde vóór de verbouwing, bij EBV telt de waarde ná de verbouwing.

Wat de woningwaarde en daarmee de maximale hypotheek precies is maakt weinig uit als er een paar kleine duurzame maatregelen worden genomen. Dan zal de noodzakelijke financiering altijd onder het maximum blijven, ongeacht de woningwaarde. Maar een huizenkoper die zijn huis energieneutraal wil maken zal al snel richting de 20.000 euro nodig hebben. Dan maakt het wel degelijk uit hoe hoog de hypotheek maximaal mag zijn.

 

Duurzame voorzieningen met EBV wel maar met EBB niet in de hypotheek

Neem een woning van 200.000 euro waar voor 20.000 euro energiebesparende maatregelen worden genomen. Als de woningwaarde met 12.500 euro stijgt, is de maximale hypotheek met EBV 225.250 euro (106 procent x 212.500 euro). Het maximum met EBB is daarentegen maar 212.000 euro (106 procent x 200.000 euro). Dat betekent dat de energiebesparing met EBV wel worden gefinancierd in de hypotheek, maar met EBB niet.

Een alternatief is om een combinatie te maken van EBV en EBB. Dan telt de marktwaarde met de met EBV gefinancierde maatregelen meegerekend terwijl de met EBB gefinancierde maatregelen buiten beschouwing moeten blijven. Dat betekent wel dat adviseur en klanten moeten gaan rekenen om de hypotheek passend te krijgen.

 

Niet alle aanbieders bieden energiebespaarbudget aan

Extra ingewikkeld is dat lang niet alle hypotheekaanbieders EBB aanbieden. Van de 27 aanbieders die volgens NHG bereid zijn meer dan 100 procent te financieren bij energiebesparing, biedt maar twee derde EBB aan. Een klant die voor EBB of een combinatie gaat, moet er dus ook nog eens rekening mee houden dat zijn keuze voor een hypotheekaanbieder minder breed is.

 

Financieren van verduurzaming blijft ingewikkeld

Het energiebespaarbudget verlaagt dus zeker de drempel om te kiezen voor verduurzaming. Maar terwijl er aan de ene kant een vereenvoudiging plaatsvindt, wordt het aan de andere kant complexer. Zo blijft het financieren van verduurzaming ingewikkeld en zullen veel adviseurs en hun klanten zich erin verslikken.