Trends

Aanvrager hypotheek steeds grijzer

20 juni 2016 Leestijd ± 2 minuten

Woningkopers worden steeds ouder. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal vijftigplussers dat een hypotheek aanvraagt, de laatste jaren flink is gestegen.

Nederland vergrijst en dat is zichtbaar in elke (consumenten)markt. Neem de automarkt: in de reclames op tv mogen dan misschien jonge fotomodellen rijden in de nieuwste auto’s, in de showroom is de gemiddelde koper al flink grijzend. Inmiddels wordt bijna een derde van alle nieuwe auto’s in Nederland gekocht door 65-plussers. Ook in de huizenmarkt is de gemiddelde leeftijd de afgelopen jaren gestegen.

Meer ouderen, minder jongeren
Uit cijfers afkomstig van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijkt dat er de afgelopen jaren een stijging is in het aantal oudere aanvragers van een hypotheek. Absoluut, maar zeker ook relatief. In 2009 bedroeg het percentage 50-plussers dat een financiering van een woning aanvroeg ruim 18 procent van het totaal. In 2016 was het aandeel van deze groep gestegen naar bijna 25 procent.

Een tegengestelde trend is zichtbaar onder de jongste groep kopers op de huizenmarkt. Waar mensen onder de dertig jaar in 2009 nog bijna 30 procent van het totaal uitmaakten, was hun aandeel zes jaar later flink afgenomen. In 2015 was nog maar 22,2 procent van de hypotheekaanvragers jonger dan dertig jaar.

Er zijn verschillende verklaringen voor deze trends. Denk aan de veranderende demografische opbouw van de samenleving. De vergrijzing zorgt ervoor dat er simpelweg meer ouderen zijn, waardoor het logisch is te stellen dat er daardoor ook meer ouderen zijn die een hypotheek aanvragen. Andere verklaringen zijn veranderingen op de arbeidsmarkt (meer flexwerk en minder vaste contracten) en strengere eisen op de geldmarkt waardoor starters langer moeten sparen.

75-plussers
Een opvallende trend betreft het aantal 75-plussers dat een hypotheek aanvraagt. Niet iedere geldverstrekker bedient deze groep; MUNT Hypotheken is een van de weinige partijen die wel hypotheken verstrekt aan 75-plussers. Hoewel de categorie ouder dan 75 jaar nog geen procent vormt van het totaal aantal aanvragers op de Nederlandse hypotheekmarkt, groeit deze zeer snel: van 281 aanvragen in 2009 naar 2.483 aanvragen in 2015.