Cijfers & onderzoeken

Aantal adviseurs met louter adviesrol vertienvoudigt

01 september 2016 Leestijd ± 2 minuten

De rol van hypotheekadviseurs zal de komende jaren steeds verder verschuiven naar louter ‘advies’, ten koste van bemiddeling én advies. Dit blijkt uit onderzoek door DAK Hypotheken.

DAK, een coöperatie van zo’n 1.500 onafhankelijke adviseurs, deed het onderzoek onder ruim 300 leden. De uitkomsten geven een duidelijk beeld van de stand van zaken in de huidige hypotheekadviesmarkt. Zo is voor klanten de (laagste) rentestand veruit het belangrijkste aspect bij het afsluiten van een hypotheek, genoemd door 90 procent van de adviseurs. Zelf vinden adviseurs vooral snelheid belangrijk. Driekwart van de adviseurs die één of meer aanvragen per maand doet noemt dit aspect.

Accent naar advies
De eigen rol van de ondervraagde adviseurs zal de komende jaren een accentverschuiving ondergaan. Nu nog zegt 90 procent ‘advies en bemiddeling’ als belangrijkste rol te zien, maar gevraagd naar de toekomst ziet nog 66 procent dit zo. Steeds meer adviseurs zullen zich gaan richten op louter ‘advies’. Op dit moment ligt slechts bij 2 procent hierop de nadruk, maar dit percentage zal de komende jaren naar verwachting groeien naar 21 procent.

Over bredere ontwikkelingen binnen de adviesmarkt maken adviseurs zich weinig zorgen. De Mortgage Credit Directive (MCD) heeft mogelijk gevolgen voor hypotheekadviseurs. Zo mag er geen offerte meer aan de klant worden gegeven met bedingen of voorwaarden en is er de introductie van de European Standardised Information Sheet (ESIS); een document dat in alle landen gelijke informatie biedt over de hypotheek aan de klant. Meer dan de helft (54 procent) van de adviseurs schat echter in dat de MCD voor hen geen gevolgen heeft.

Meer eigen geld nodig
60 procent van de adviseurs verwacht dat er meer funding van de hypotheekmarkt vanuit pensioenfondsen en/of buitenlandse investeerders zal plaatsvinden. Een andere vraag betreft de verdere verlaging van de LTV-limiet (Loan-to-Value). Adviseurs zien als belangrijkste gevolg hiervan dat klanten meer eigen geld moeten inbrengen (78%). Ook denkt een meerderheid (58%) dat starters later hun eerste huis zullen gaan kopen.