Oudere die vooruit denkt, maakt plaats voor gezin

30 juli 2018 Leestijd ± 3minuten
Oudere die vooruit denkt, maakt plaats voor gezin

Er is een groot te tekort aan eengezinswoningen, terwijl veel senioren van wie de kinderen allang uit huis zijn nog zo’n woning hebben. Als zij verleid zouden kunnen worden om hun woning te verkopen, zou er plaats komen voor meer jonge gezinnen. De vraag is alleen hoe?

Woonz.nl legt de verbinding tussen senioren en het aanbod aan woningen voor deze doelgroep. Het online platform begon met het bij elkaar brengen van het aanbod van verzorgings- en bejaardentehuizen. Inmiddels biedt het ook aanvullende informatie over bijvoorbeeld zorg en woningaanpassing. Oprichter en directeur Annemiek Schut geeft haar visie op de huisvesting van senioren.

Wat doet Woonz.nl precies?

“Wij zijn een soort Funda voor als je ouder wordt, een keuzeplatform om fijn te blijven wonen op latere leeftijd. We zijn vijf jaar online en werken landelijk. Wat we eigenlijk willen bereiken met het platform is dat mensen anticiperen op de toekomst in plaats van dat ze de nood zo hoog laten worden dat iemand anders moet ingrijpen.”

Mensen moeten op tijd nadenken hoe ze gaan wonen?

“Ja, want als je te lang wacht, kan het zijn dat  je noodgedwongen uit je woning moet en  en dan zijn de mogelijkheden vaak beperkt. Als je het zelf regelt is er veel meer mogelijk. Doordat de overheid zich heeft teruggetrokken is er ook veel meer diversiteit aan het ontstaan in het aanbod. Er worden bijvoorbeeld steeds meer diensten ontwikkeld die mensen helpen om zelfstandig te blijven wonen, daar zie ik goede voorbeelden van voorbijkomen. Steeds meer zorgorganisaties ontwikkelen woongebouwen waar je zelfstandig kan wonen zonder zorg en op termijn zorg kan gebruiken als het nodig is. Het aanbod is alleen nog wel superontoegankelijk. Mensen weten niet waar ze het kunnen vinden en wat er is.”

Waar komt dat door?

“Elke aanbieder richt zich heel erg op zijn eigen wijkje, want van oorsprong denkt iedereen dat senioren in hun eigen wijk willen blijven wonen. Dat is helemaal niet waar. Wij zien dat 30 procent over de grenzen van de eigen provincie zoekt. Zeker babyboomers zijn veel meer gewend om te verhuizen. Misschien willen mensen dichter bij de kinderen gaan wonen, of willen ze van een dorp naar de stad, of juist andersom.”

Wat zoekt de huidige generatie senioren nog meer?

“Het is een doelgroep met een heel eigen emotie. Vanuit het perspectief van de makelaar is het aantal vierkante meters altijd heel belangrijk, maar in deze levensfase spelen andere punten, zoals veiligheid, gezelligheid, en de bereikbaarheid van zorg.”

Het aanbod is er, hoe kunnen senioren over de drempel worden geholpen?

“Het bundelen van het aanbod is het allerbelangrijkste. Dat is wat wij doen. Het tweede is om mensen te helpen hun persoonlijke situatie op een rij te zetten en scenario’s te maken. Het derde is om realistische verhalen te delen hoe het is als je ouder wordt en anders gaat wonen. Je kan mensen met goede voorbeelden helpen in de praktische afweging. Laat zien hoe anderen het al gedaan hebben, dat is ook superbelangrijk.”


Lees ook
De woningmarkt in...Flevoland

De woningmarkt in...Flevoland

Dé Nederlandse woningmarkt bestaat niet. Er zijn grote verschillen tussen provincies, gemeenten en zelfs binnen gemeenten. Daarnaast is er natuurlijk de tegenstelling tussen de grote steden en het landelijk gebied. Kop-Munt brengt deze verschillen in kaart. In twaalf weken reizen we kriskras het hele land door. Deze week: Flevoland.

Verduurzaming woningmarkt zit wél in de lift
Opinie

Verduurzaming woningmarkt zit wél in de lift

Vereniging Eigen Huis (VEH) kwam deze week met teleurstellend nieuws: de helft van de hypotheekverstrekkers frustreert de verduurzaming van de woningmarkt. Huizenkopers krijgen namelijk bij een kwart van de hypotheekverstrekkers ‘nee’ te horen als ze de wettelijke toegestane 106 procent willen lenen om hun nieuwe huis te verduurzamen. Bij 30 procent van de geldverstrekkers moeten zij een renteopslag betalen. De oprichters van De Energiebespaarders, Jeffry Broek en Mark Zaal, zien ook positieve punten.

MUNT Hypotheken verruimt acceptatiecriteria senioren
Trends

MUNT Hypotheken verruimt acceptatiecriteria senioren

MUNT verruimt de acceptatiecriteria voor ouderen die willen verhuizen van de ene naar de andere koopwoning. Dat houdt in dat MUNT hypotheekaanvragen van consumenten die al pensioen/AOW ontvangen of over maximaal 10,5 jaar de Pensioen/AOW-leeftijd bereiken, toetst op basis van werkelijke lasten. Hiermee wordt de leencapaciteit van deze groep op een verantwoorde manier verhoogd, waardoor zij alsnog naar een nieuwe woning kunnen doorstromen. De werkelijke maandlast van de nieuwe lening moet wel gelijk of lager zijn dan de huidige maandlast. MUNT volgt hiermee het NHG-beleid.​  

Uitzender Randstad wil kennis perspectiefverklaring gebruiken voor andere flexwerkers
Trends

Uitzender Randstad wil kennis perspectiefverklaring gebruiken voor andere flexwerkers

Met een perspectiefverklaring kunnen uitzendkrachten een hypotheek krijgen. Het aantal hypotheekverstrekkers dat de verklaring accepteert groeit. Randstad was een paar jaar geleden de initiatiefnemer. Sinds 2014 zijn ongeveer 2200 perspectiefverklaringen afgegeven, vertelt woordvoerder Suzan Bloemscheer. De uitzender wil de kennis die hierbij is opgedaan graag inzetten om andere groepen flexwerkers te helpen bij de aanvraag van een hypotheek.

Nieuwsbrief

Als eerste de achtergronden bij het hypotheeknieuws lezen? Benieuwd naar opinies uit de markt? Een voorsprong nemen op je kennistest-tegenstanders? Meld je aan voor de nieuwsbrief en je mist nooit meer iets op www.kop-munt.nl.