Schenkingsvrijstelling biedt ook kansen voor adviseur

02 april 2019 Leestijd ± 3 minuten 294 views

Iedere volwassene mag tot zijn veertigste één keer belastingvrij een ton ontvangen voor zijn woning. Wordt hier voldoende gebruik van gemaakt? En wat is de rol van de hypotheekadviseur bij de schenkingsvrijstelling eigen woning?

Bij zijn hypotheekadvieskantoor ‘Mijn 1e Hypotheek’ in Gouda ziet Ed Voskuil vooral starters op de woningmarkt. Met name deze doelgroep maakt gebruik van de schenkingsvrijstelling eigen woning. De kans op een woning kan door het extra budget toenemen, meent Voskuil. Daarbij biedt het adviestraject bij een schenkingsvrijstelling ook interessante mogelijkheden voor de hypotheekadviseur.

Starters snappen het

Het valt Voskuil op dat starters bijna allemaal weten dat kosten koper niet meegefinancierd kunnen worden in de hypotheek. “Het scheelt dan enorm dat mensen daarvan op de hoogte zijn. Vervolgens is het aan de adviseur om alles goed uit te leggen en na te gaan waar mogelijkheden liggen.” Een van die mogelijkheden is een belastingvrije schenking van ouders of derden.

Financiële grenzen

In de praktijk merkt Voskuil dat ouders meestal willen meewerken aan een schenking. “Daar zit natuurlijk een grens aan. Als er financiële ruimte is, dan willen ouders die best benutten. Maar daar wordt niet onbezonnen mee omgegaan.”

Voskuil ziet dat de meeste ouders zelf goed weten waar hun financiële grens ligt. “Maar als we een dergelijk traject inzetten, dan zitten we ook vaak nog even met de schenker om tafel. De adviseur kan dan waar nodig, nog aanvullend financieel advies geven.” Voskuil vindt dat zo’n gesprek met de schenker daardoor ook een interessant moment kan zijn om potentiële (nieuwe) klanten te spreken.

Eens gegeven, blijft gegeven

Voskuil benadrukt dat de adviseur wel goed duidelijk moet maken dat het bij deze vrijstelling gaat om een schenking: “Soms vragen mensen zich af hoeveel ze na de schenking weer terug moeten betalen. Dan is mijn antwoord eenvoudig: helemaal niks. Terugbetalen zou ook indruisen tegen de wetgeving natuurlijk. Het gaat hier om een schenking en zeker niet om een lening. Eens gegeven, blijft gegeven.”

De volgende generatie klanten

Veel jonge mensen hebben het sparen al goed in de vingers. Daardoor kunnen ze de kosten koper vaak zelf betalen ziet Voskuil: “Het is daarbij belangrijk dat adviseurs de ouders met opgroeiende kinderen goed informeren. Wijs ouders erop dat hun kinderen moeten sparen voor de aankoop van een eerste woning. Of dat er op termijn een mogelijkheid is voor een belastingvrije schenking.”

Deze extra opmerkzaamheid valt vaak goed bij de ouders, meent Voskuil: “De kans is groot dat ouders hun kinderen vervolgens de adviseur aanbevelen die hen zo goed geholpen heeft.”

Jubelton een overbodige luxe?

De schenkingsvrijstelling is volgens Voskuil zeker geen overbodige luxe. Er wordt natuurlijk niet altijd een 'jubelton' geschonken, het gaat veelal om lagere bedragen. “Het is wel prachtig als de mogelijkheid zich voordoet. Vaak kunnen starters hierdoor alsnog een woning kopen.”