Meer kopstukken

NVB over peildatum leennormen

22 december 2016 Leestijd ± 2 minuten

Een verandering in het toetsmoment: is dat het moment van de aanvraag van het rente-aanbod of het definitieve aanbod? Hoe staat de NVB in deze specifieke kwestie? We vroegen het Anneloes van Ulden, Senior Adviseur Consumentzaken.

De AFM maakte begin december bekend dat het moment dat consumenten een hypotheek aanvragen voortaan niet langer geldt als de officiële peildatum, maar het moment dat de geldverstrekker akkoord is. De aanpassing is een gevolg van de nieuwe Europese hypotheekregels die sinds medio juli van kracht zijn.

Overgangstermijn
Door de verandering van het toetsmoment dreigen veel leningen die in december zijn aangevraagd, onder de leennormen van 2017 te vallen. De AFM houdt echter rekening met een overgangstermijn. Aanvragers die na 1 januari 2017 een definitief aanbod krijgen, maar voor 31 december 2016 een offerte hebben gevraagd, kunnen door de hypotheekaanbieder getoetst worden met de leennormen uit 2016. Deze overgangstermijn geldt tot 1 februari 2017.

Aanvraagmoment rente-aanbod geen juridische status
Hoe denkt de NVB daarover? Anneloes van Ulden, Senior Adviseur Consumentzaken: “We hadden een situatie waarbij we allemaal werkten met een niet-bindend aanbod. Immers, het renteaanbod heeft in juridisch opzicht niet zoveel waarde. Het is immers geen definitief aanbod. Door de invoering van de Mortgage Credit Directive (MCD) heb je twee leidende momenten: het moment van aanvraag en het bindend aanbod. Destijds leek het handig om daarbij uit te gaan van het aanvraagmoment. Voortschrijdend inzicht zegt dat dat in juridisch opzicht niet de juiste manier is om daarnaar te kijken. Daarom heeft AFM gezegd dat je moet kijken naar de datum van het bindend aanbod. Dat lijkt inderdaad ook juridisch gezien de juiste manier te zijn.”

Explain-mogelijkheid
Van Ulden erkent dat dit vervelend is voor alle partijen, vooral omdat het ontzettend laat in het traject besloten is. “Maar zelfs als je 1 februari 2017 niet redt, bestaat er altijd nog een explain-mogelijkheid. Je mag met goede redenen en goed onderbouwd tot de conclusie komen dat je de hypotheek toch gaat verstrekken. Soms heeft de klant al andere afspraken met betrekking tot de koop en zou hij financieel erg gemangeld worden als de financiering niet rond zou komen. Dan kan het in het belang van de klant zijn om die financiering wel te verstrekken.”