Opinie

‘Klanten Vivat lopen geen risico'

02 maart 2018 Leestijd ± 3 minuten 335 views

Het rommelt rond de moeder van verzekeraar Vivat, het Chinese Anbang. De oprichter en topman Wu Xiaohui zit achter de tralies en de Chinese overheid heeft het bedrijf nu onder curatele gesteld. Het roept nog eens de vraag op hoe risicovol het is als een Nederlandse bank of verzekeraar in handen komt van een investeerder uit het verre oosten?

Hoogleraar corporate finance Jaap Koelewijn van Nyenrode ziet in ieder geval niets in dit soort inmenging in de Nederlandse financiële sector. Hij legt uit waarom hij vindt dat Nederland investeerders uit landen als China en Rusland buiten de deur moet houden.

Wat voor risico ziet u?

“Er komt in feite een onbetrouwbare grootaandeelhouder aan boord. Ook al staan ze op papier op afstand, het is zeker dat ze invloed gaan uitoefenen en wie garandeert ons dan dat ze niet met louche zaken aan de gang gaan? Ik denk dat het op macro-economisch niveau niet goed is dat meerderheidsaandeelhouders komen uit landen waar het ondernemingsbestuur op een minder hoog niveau staat.”

Wat voor zaken heeft u het over?

“Er komt bijvoorbeeld een Chinese bestuursvoorzitter. Die wil niet de dialoog aan gaan, maar zegt alleen maar ‘we gaan doen wat ik wil’. Als hij dan bepaalt dat klanten geholpen moeten worden die officieel niet door een screening zouden komen, kun je wel aanvoelen dat er druk gaat ontstaan om die zaken toch te doen.”

Zijn bedrijven en investeerders meteen verdacht door hun land van herkomst?

“Als je er goed naar kijkt is daar ontzettend veel aan de hand met integriteit en governance. China, Rusland, landen uit het Midden-Oosten, dit zijn landen met hele slechte bestuurlijke structuren. Er is een gebrek aan scheiding der machten, er is geen goede rechtsstaat. China is een groot en machtig land en meent zich te kunnen onttrekken aan afspraken zoals wij die kennen. Als de grote roerganger daar bepaalt dat het anders moet, dan gaat het anders. Dat is het probleem met dit soort partijen. Het is niet handig daar zaken mee te doen.”

Is er ook een risico voor de klant?

“Dat is niet zo groot. Als Vivat omvalt moeten de hypotheken worden verkocht. Daar zijn dan wel weer partijen voor te vinden. Ook voor de hypotheken van DSB is een goed heenkomen gevonden. Of het contract wordt voortgezet onder dezelfde voorwaarden, dat weet je niet.”

En voor klanten die bijvoorbeeld een verzekeringspolis hebben?

“Er zijn veel controlemechanismen ingebouwd. Officieel houdt De Nederlandsche Bank toezicht en stuurt aan op voldoende solvabiliteit. Daarom heeft die Chinese club twee jaar geleden ook kapitaal bijgestort. Als het echt helemaal fout gaat, dan krijg je een vervelend scenario dat over moet worden gegaan tot verkoop van de portefeuille. Als een eventuele koper dat al zal willen, dan alleen tegen hele scherpe voorwaarden. Die wil dan misschien dat de opgebouwde rechten worden afgewaardeerd. Maar misschien geef ik een wat somber beeld. Het zit in mijn aard om in dat soort doemscenario’s te denken.”