Drie vragen aan

De hypotheekmarkt volgens… Kris van der Velde

28 april 2016 Leestijd ± 3 minuten 207 views

Hoe je de ladder beklimt, weet Kris van der Velde maar al te goed. Hij begon ooit als stagiair bij Geld & Woning en inmiddels is hij daar formuledirecteur en mede-eigenaar. Hard werken, keuzes durven maken en reageren op ontwikkelingen in andere sectoren hebben hem zover gebracht. Welke lessen heeft hij geleerd? En welke ontwikkelingen signaleert hij?

Wat heeft de crisis u gebracht?
“Wij zijn in 2008 van het provisiemodel afgestapt, omdat we zagen dat de samenleving daar om vroeg. Dat heeft tot veel mond-tot-mondreclame geleid. Vóór de crisis keken klanten eigenlijk alleen maar naar de laagste rente. De laatste jaren zijn ze meer gaan beseffen dat goed advies geld waard is. We zijn meer een sparringspartner geworden en kunnen nu makkelijker zeggen wat consequenties van een keuze op de lange termijn zijn zonder dat de klant denkt dat we dat voor eigen gewin doen. Door het afschaffen van de provisie zijn we meer ontspannen gaan adviseren.”

Wat vindt u kenmerkend voor deze tijd?
“Er lijkt een soort tweestrijd gaande op het gebied van klantcontact. Enerzijds horen we het geluid dat klanten zich in toenemende mate online begeven en dat je daar als adviseur iets mee moet doen. Anderzijds is onze praktijkervaring dat klanten er helemaal niet om staan te springen. Wij bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om bepaalde gesprekken via de webcam te voeren. Daar is echter weinig animo voor. Ik denk dat we in zijn algemeenheid gecharmeerd zijn van de online mogelijkheden, maar dat face-to-face contact toch de voorkeur geniet. Ik weet dat een groot hightech bedrijf speciale vergaderruimtes had om via de digitale weg met klanten en collega’s uit het buitenland te kunnen vergaderen. Dat hebben ze weer helemaal teruggedraaid. Opvallend, maar het is denk ik tekenend voor deze tijd: we worstelen nog een beetje met de mogelijkheden en weten niet altijd écht wat de klant wil. Overigens moeten wij de efficiency-kansen van digitaal communiceren wel optimaal blijven benutten.”

Als u minister van Financiën was, wat zou u dan veranderen?
“Ik vind het bijzonder dat er voor bijvoorbeeld 25-jarigen zulke rigide aflossingsregels gelden. Als je als starter een hypotheek afsluit, moet je de hypotheek in dertig jaar geheel en tenminste annuïtair aflossen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Ik zou de aflossingsverplichting oprekken tot de pensioengerechtigde leeftijd met een minimum van dertig jaar en de aflossingseis wellicht halveren. Zo houden starters nog voldoende financiële mogelijkheden over om naast de kosten voor de woning ook de kosten voor het grootbrengen van de kinderen op te brengen. Wat heb je op je 55e aan een hypotheekvrije woning als je je kinderen de twintig jaar ervoor tekort hebt gedaan? Ik denk dat veel mensen op die leeftijd dan nog liever een stukje hypotheek over hebben zonder renteaftrek maar dat hun kinderen wel de jeugd en de studie hebben gehad die ze graag zouden willen.”