Drie vragen aan

De hypotheekmarkt volgens Jamie Hilgersom

14 maart 2016 Leestijd ± 2 minuten

De vette jaren zijn voor Jamie Hilgersom aangebroken. De financieel planner richtte zeven jaar geleden Hilgersom Financieel Advies & Planning op in het Westland en zette midden in de crisis een stabiele basis neer. Inmiddels heeft hij vier medewerkers en een klantenbestand van zeshonderd relaties.

Geen makkelijke keuze om in 2008 als intermediair te starten. Hoe heeft u het hoofd boven water gehouden?
“Het waren inderdaad pittige tijden, voor iedereen. Hoewel mijn core business hypotheekadvies is, heb ik me van meet af aan ook toegelegd op onder meer aankoopbemiddeling en belastingzaken. Op die manier verwierf ik extra klanten. En dat doe ik nog steeds. Want hoewel veel mensen zeggen dat het nu na de crisis makkelijker wordt, merk ik daar zelf nog niet veel van. Voor een ‘piece of the pie’ moeten we nog steeds hard werken.”

Hoe ziet u uzelf als adviseur?
“Ik ben de financiële vriend aan wie je alles kunt vragen. Ik wil dan ook naast de klant zitten. Ik houd van buitenspelen; wil de klant graag thuis bezoeken. Zien hoe hij woont. Begrijpen wat hem beweegt. Dat betekent dat ik als adviseur hem goed moet uitvragen. Tegelijkertijd vind ik het bijzonder belangrijk dat de klant snapt hoe wij werken, wat wij kunnen betekenen, wat er van hem allemaal verwacht wordt. De klant moet immers een hoop zelf doen. Daarom besteed ik ruim twee uur aan het intakegesprek. Een investering, maar die verdient zich doorgaans dubbel en dwars terug doordat het vervolgtraject veel soepeler verloopt.”

Als u minister van Financiën was, wat zou u dan veranderen?
“Ik vind dat er veel meer ruimte moet komen voor maatwerk. Ook binnen de NHG. We hebben in het verleden natuurlijk excessen gehad en die willen we uiteraard niet opnieuw. Maar het is toch van de gekke dat je een stel dertigers hetzelfde moet behandelen als een echtpaar van bijvoorbeeld 54 jaar? Ik wil maatwerk kunnen bieden. Om dat te bereiken is er meer differentiatie nodig, meer groepen. Ik vrees echter dat dit niet gaat gebeuren. Het heeft namelijk tot gevolg dat de klant veel meer moet aanleveren en dat leidt tot meerwerk voor de intermediairs en de aanbieders. Daar staat tegenover dat je dan echt je meerwaarde kunt laten zien en je bovendien meer te weten komt van je klant. En dat is me heel wat waard.”