Opinie

"CPO is zeer interessante optie voor starters"

18 juli 2018 Leestijd ± 3 minuten 555 views

De huizenprijzen blijven fors stijgen. Deze week maakt de NVM bekend dat de gemiddelde verkoopprijs van een huis is gestegen naar een recordniveau van 288.000 euro. Dat maakt het voor starters niet meer realistisch om een bestaande woning te vinden. Wellicht is nieuwbouw met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor hen wél een optie. Eigenaar Jan Walrecht van BIEB bouwen in eigen beheer vertelt wat CPO precies is en in hoeverre het een oplossing kan zijn voor starters.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Walrecht: “CPO is voor iedereen interessant, maar zeker ook voor starters, omdat je met deze werkwijze eigenlijk een huis koopt voor de kostprijs in plaats van voor de marktprijs”. 

Bij CPO richt een groep medebouwers een vereniging op en ontwikkelt zelfstandig een project voor de leden van die vereniging. De medebouwers regelen en beslissen alles zelf: van het opstellen van een plan tot het uitzoeken van adviseurs, architecten en aannemers. Walrecht: “De leden van de vereniging betalen alleen voor de grond, ontwikkelkosten en bouwkosten. Die drie componenten samen vormen de kostprijs en meteen ook de vrij op naam prijs van de woning. En omdat medebouwers binnen de vereniging samen optrekken kunnen die kosten ook laag blijven. De woning is daarmee altijd een stuk goedkoper dan dezelfde woning in de markt.”

CPO is populair

Volgens Walrecht is CPO op dit moment echt in opkomst. “We zien ook dat CPO-projecten bij starters het meest populair zijn, omdat zij het het moeilijkst hebben in de huidige woningmarkt. Een CPO-project vraagt van de kopers wel tijd en energie. Starters steken die tijd en energie er graag in, omdat zij met CPO een huis kunnen kopen waarvoor zij anders helemaal niet in aanmerking zouden komen. Daarnaast vertegenwoordigt de tijd en energie die zij erin steken natuurlijk ook een zekere waarde. En dat zien we bij taxaties weer terug”.

CPO lijkt vrij nieuw, maar het principe bestaat feitelijk al sinds 1982. BIEB heeft met dit concept samen met verenigingen inmiddels al meer dan 2.000 woningen gerealiseerd. Walrecht: “CPO bestaat dus al lang, maar wordt de laatste jaren wel algemener aanvaard. Op dit moment onderzoekt het Ministerie van Binnenlandse Zaken of er een financieringsregeling voor dit soort starters moet komen. Ik ondersteun dat van harte. Een van de hobbels voor CPO - met name voor starters - is dat ze in het voortraject zo’n € 10.000 moeten besteden aan ontwikkelkosten terwijl ze nog niet uit hypotheekgelden kunnen putten”.

Uitdagingen 

De grootste uitdagingen binnen CPO-projecten zijn momenteel de schaarste aan geschikte grondposities en de hoge bouwprijzen. Walrecht: “Het is fijn als gemeenten meewerken. Daar hoort ook bij dat zij grondposities beschikbaar stellen voor CPO. Dat is in de huidige krappe markt nog wel eens ingewikkeld. Daarnaast zijn de bouwprijzen de laatste tijd natuurlijk gestegen, daar heeft iedereen mee te maken”.

Walrecht: “Op dit moment zien we ook coöperatief eigen woningbezit weer opkomen. Het grote verschil met CPO is dat bij coöperatief eigen woningbezit de coöperatie eigenaar blijft van het onroerend goed. Dit is moeilijk te financieren. Er zijn namelijk weinig banken die faciliteiten hebben voor coöperaties die zelf een gebouw gaan ontwikkelen en beheren.Bij CPO wordt ieder individu eigenaar van de woning en de grond, of van een appartementsrecht binnen een VVE. De financiering hiervan is dus heel regulier”.