Meer kopstukken

Carla Muters (NHG): volop door met innoveren met duurzaamheid, inkomen en senioren

28 januari 2019 Leestijd ± 2 minuten 414 views

NHG heeft sinds een paar jaar een voortrekkersrol in de hypotheekmarkt. Met een nieuwe regeling voor senioren en de Inkomensverklaring Ondernemer bracht het in 2018 enkele grote innovaties. Daarvoor werd NHG door de Hypotheekshop begin dit jaar uitgeroepen tot de meest innovatieve partij in de markt. Bestuurder Carla Muters wil in 2019 doorgaan met innoveren. In een interview vertelt Muters over vier onderwerpen waar NHG zich op wil richten.

Inkomenstoets

Met de Inkomensverklaring Ondernemer heeft NHG in 2018 ondernemers die minstens een jaar ondernemer zijn, toegang gegeven tot een NHG-hypotheek. De inkomensverklaring wordt steeds meer als standaard geaccepteerd, ook voor niet NHG-hypotheken. Hierop wil Muters verder bouwen voor andere doelgroepen. “Contractvormen veranderen. Er zijn al verschillende inkomensinstrumenten ontwikkeld. Voor ondernemers is er de inkomensverklaring, voor uitzendkrachten de perspectiefverklaring en voor werknemers de Inkomensbepaling Loondienst. Daar kunnen we meer lijn in brengen, bijvoorbeeld met een arbeidsmarktscan die ook naar de toekomst kijkt in plaats van alleen het verleden.”

Verduurzaming

Vorig jaar werd bij 5,8 procent van de hypotheekaanvragen geleend voor energiebesparende maatregelen. Er was sprake van een sterke groei, maar Muters ziet de noodzaak om hier een impuls aan te geven. “Wat je in de hele markt ziet, is dat dé oplossing niet zo voor de hand liggend is. De financiering via vve’s is een kansrijke optie, omdat je daar een grotere groep tegelijk kunt aanspreken. Daar zouden we iets voor kunnen ontwikkelen. Gebouwgebonden financiering is een andere.”

Richt NHG zich dan op garanties? Ja, maar ook op het ontwikkelen van standaarden, zoals voor de inkomenstoets, zegt Muters. “Het is belangrijk om standaard toetsingsvormen te ontwikkelen die drempels verlagen en tegelijkertijd verantwoord zijn. Als we verduurzaming willen stimuleren, dan moeten we zorgen dat doorlooptijden en kosten van verstrekking geen onnodig hoge drempels opwerpen. Daar ligt een uitdaging.”

Senioren

Aan het initiatief van de werkelijke lastentoets voor senioren met een verhuiswens heeft NHG deels zijn innovatieve reputatie te danken. Muters wil ook hierop voortbouwen. “We hebben samen met de markt een oplossing bedacht voor consumenten met een problematische aflossingsvrije hypotheek. De focus ligt hierbij op blijvende betaalbaarheid gedurende de gehele looptijd. We zijn hier nog druk mee bezig, maar kunnen er binnenkort meer over vertellen.”

De klantreis

NHG neemt ook de hele ‘klantreis’ onder de loep van klanten die een beroep moeten doen op NHG, bijvoorbeeld omdat ze uit elkaar gaan. Daar wil Muters in 2019 mee verder. “Als je kijkt naar de doorlooptijd van het proces als er bij een klant iets gebeurt, dan zie je dat het een heel lang traject is. Dat willen we verbeteren samen met geldverstrekkers.”