De Week van Ellen

Bewegingsvrijheid voor de senioren

24 januari 2019 Leestijd ± 2 minuten 256 views

Senioren slaan hun slag op de woningmarkt. Ze profiteren van de prijsstijging van hun woning en maken de overwaarde te gelde. Dat bleek vorige week uit cijfers van HDN. Ouderen willen graag in een kleiner huis wonen en nemen bij de verhuizing gemiddeld 50 procent overwaarde mee. 

De Hypotheker kwam vorig jaar al met cijfers waaruit bleek dat senioren graag willen verhuizen. Een van de obstakels daarbij is dat het lastig is voor ouderen om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Gelukkig is daar een oplossing voor gevonden: toetsen op werkelijke lasten, in plaats van maximaal berekende lasten. Deze nieuwe manier van toetsen en de garantiestelling van NHG verhoogt de leencapaciteit van senioren. Dat lijkt nu te werken. 

Deze ontwikkeling biedt ook een oplossing voor de huidige woningmarktproblematiek. De doorstroming van senioren zorgt ervoor dat er weer meer woningen beschikbaar komen voor gezinnen. Ouderen laten immers vaak een gezinswoning achter als ze verhuizen. Het toetsen op werkelijke lasten is een heel goede ontwikkeling, maar ik vind ook dat we dit buiten NHG moeten toepassen.

Mooi om te zien hoe andere hypotheekregels invloed hebben op het functioneren van de woningmarkt. We moeten daarom iedere keer kritisch bekijken of de regels die we hanteren in het hypotheekproces bijdragen aan een beter functionerende woningmarkt. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ging daar in een bijdrage op Kop-Munt vorig jaar al vrij ver in. Hij pleit ervoor om meer naar het individu te kijken, niet alleen bij senioren en zzp’ers. Volgens Boelhouwer ontstaat er steeds meer behoefte aan maatwerk, omdat de differentiatie tussen mensen steeds groter wordt. One size fits all geldt niet langer meer. 

Het is goed dat er vanuit alle hoeken van de woningmarkt wordt nagedacht over oplossingen voor kwetsbare groepen. De hypotheekmarkt schreeuwt om flexibiliteit. We moeten de ogen openen voor mogelijkheden in plaats van dat we denken in beperkingen. Dankzij het gebruik van bijvoorbeeld big data kunnen we steeds beter risico’s van leningen inschatten en ook steeds beter bepalen wie er in aanmerking komt voor een hypothecaire lening en wie niet. We staan pas aan het begin van deze ontwikkelingen. Ik denk echter dat de rol van de adviseur ook in de toekomst onmisbaar is, want het vertalen van data naar de juiste hypotheek voor de klant blijft mensenwerk.