immigratie

Nieuwe woonvormen voor een nieuwe generatie

29 maart 2017 Leestijd ± 4 minuten

Welke invloed hebben demografische wijzingen op het aantal benodigde woningen en het type woningen? “Voor de lange termijn spelen er zoveel factoren mee, dat er in 2040 inderdaad de voorspelde 8,5 miljoen huishoudens kunnen zijn. Maar het kunnen er ook 8 of 9 miljoen worden. Een doorslaggevende factor wordt de omvang van de immigratie.” Dat zegt Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij belicht de invloed van demografische trends op de toekomstige woningvraag. “De grote variatie in leefvormen zorgt ook voor nieuwe woonvormen.”

De woningmarkt kenmerkt zich op dit moment door een grote krapte. “Dat komt vooral door een onverwacht hoge immigratie: de bevolking is in 2016 met 110.000 personen toegenomen, 4/5 deel daarvan door migratie. Vooral de immigratie stuwt momenteel de groei van het aantal huishoudens. In... Lees meer