amsterdam

Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam: ophef in media en bij huizenbezitters

17 januari 2017 Leestijd ± 3 minuten

Amsterdam gaat overstappen naar een nieuw erfpachtstelsel, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De plannen die door wethouder Eric van den Burg zijn aangekondigd zorgen voor de nodige ophef in de media en onder huizenbezitters. Wat gaat er veranderen? En wat merken de Amsterdamse hypotheekadviseurs er al van?

Allereerst de veranderingen. In het oude stelsel kochten huizenbezitters de erfpacht af voor bijvoorbeeld vijftig jaar of betaalden deze in jaarlijkse termijnen. Na het afgesproken tijdvak kregen zij vrijwel altijd te maken met een sterke verhoging, soms tot wel tien keer zoveel. Daar moest... Lees meer

Nieuwe woonvormen voor een nieuwe generatie

29 maart 2017 Leestijd ± 4 minuten

Welke invloed hebben demografische wijzingen op het aantal benodigde woningen en het type woningen? “Voor de lange termijn spelen er zoveel factoren mee, dat er in 2040 inderdaad de voorspelde 8,5 miljoen huishoudens kunnen zijn. Maar het kunnen er ook 8 of 9 miljoen worden. Een doorslaggevende factor wordt de omvang van de immigratie.” Dat zegt Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij belicht de invloed van demografische trends op de toekomstige woningvraag. “De grote variatie in leefvormen zorgt ook voor nieuwe woonvormen.”

De woningmarkt kenmerkt zich op dit moment door een grote krapte. “Dat komt vooral door een onverwacht hoge immigratie: de bevolking is in 2016 met 110.000 personen toegenomen, 4/5 deel daarvan door migratie. Vooral de immigratie stuwt momenteel de groei van het aantal huishoudens. In... Lees meer

Wethouder Laurens Ivens onderzoekt mogelijkheden regulering Amsterdamse woningmarkt

28 april 2017 Leestijd ± 3 minuten

Nieuwbouwproject Kade Noord in Amsterdam-Noord is het derde Amsterdamse project waarbij vooraf als starterswoning gekenmerkte woningen voor allesbehalve startersprijzen in de verkoop gaan. Het is tekenend voor de oververhitte Amsterdamse huizenmarkt. Als het aan wethouder Laurens Ivens ligt, hoog tijd om daar wat aan te doen. Hij onderzoekt de mogelijkheden om in te grijpen in de Amsterdamse koopwoningmarkt om deze bereikbaar te houden voor alle inkomensgroepen. Een uitdagende opdracht.

In de huursector is het al mogelijk: bij de start van een ontwikkeling maakt de gemeente afspraken over een maximale huurprijs voor de eerste vijftien jaar. Een probleem was dat woningen die voorheen onder gereguleerde huur vielen, opeens boven de liberalisatiegrens van 711 euro per maand... Lees meer

Erfpacht in Amsterdam en Utrecht: een vergelijking

07 februari 2018 Leestijd ± 3 minuten

Demonstrerende huiseigenaren, roep om een referendum en een storm van media-aandacht. Het nieuwe erfpachtbeleid van Amsterdam deed vorig jaar veel stof opwaaien. Desondanks is het 1 oktober ingevoerd en kunnen Amsterdamse erfpachters nu hun canonbetalingen eeuwig afkopen of ‘vastklikken’. Minder bekend is dat ook Utrecht een nieuwe erfpachtregeling heeft.

Het verschil in aandacht is alleen al goed te verklaren uit het verschil in omvang van het fenomeen erfpacht in de twee steden. De gemeente Amsterdam heeft 250.000 erfpachtcontracten. Daarmee raakt het onderwerp een groot deel van de inwoners. In Utrecht hebben nog maar 3500 woningbezitters een... Lees meer

De Spaarpot: een vernieuwend woonconcept voor starters?

29 juni 2018 Leestijd ± 3 minuten

De alsmaar stijgende huizenprijzen maken het voor starters in Amsterdam moeilijk om een woonplek te vinden. In een samenwerking tussen woonstichting De Key en Academie van de Stad is daarom Denktank de Starterswoning opgericht. Een denktank voor en door starters, met als doelen de woonwensen van starters in kaart te brengen én een innovatief woonconcept voor starters in Amsterdam te ontwikkelen.

Innovatief woonconcept

Het voornaamste doel van de Denktank is het realiseren van een innovatief woonconcept voor de volgende generatie woonstarters. Daarbij staat de stap van kamer naar eerste woning centraal. Zeven starters hebben daarvoor vanaf september 2017 de... Lees meer

‘Amsterdamse erfpachter die kortingsregeling negeert, laat kans lopen’

19 februari 2019 Leestijd ± 2 minuten

De nieuwe Amsterdamse erfpachtregeling is nog niet erg populair. De door de gemeente aangeboden kortingen verlopen eind dit jaar en het ziet ernaar uit dat veel huiseigenaren er geen gebruik van maken. Dat is een gemiste kans, zegt de Delftse hoogleraar Grondbeleid Willem Korthals Altes.

Amsterdamse erfpachters kunnen dit jaar overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Ze kunnen een afkoopsom betalen, of de hoogte van de erfpacht vastleggen. Bij de laatste optie moet de erfpachter notariskosten betalen. Stapt hij dit jaar over, dan geldt de grondwaarde van 2014 en krijgt hij... Lees meer