Ongeoorloofde verhuur kan tot een boel narigheid leiden

28 november 2018 Leestijd ± 3minuten
Ongeoorloofde verhuur kan tot een boel narigheid leiden

De extreem lage rente maakt onroerend goed interessant als belegging. Verhuur van een woning waarvoor een hypotheek voor eigen bewoning is verstrekt is echter verboden en kan woningeigenaren een heleboel narigheid opleveren.

De afdeling Veiligheidszaken van MUNT is verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke fraude. Onlangs behandelde de afdeling enkele zaken waarbij sprake was van ongeoorloofde verhuur en met opzet was gehandeld. We zetten de mogelijke gevolgen voor klant én adviseur op een rij.
 

1. De hypotheek wordt opgeëist

De geldverstrekker heeft het recht om de hypotheek op te eisen als er sprake is van ongeoorloofde verhuur. In de praktijk betekent dit dat de lening zo snel mogelijk moet worden terugbetaald. Het is afhankelijk van de situatie of de klant nog de kans krijgt om de woning onderhands te verkopen. Desalniettemin is een huis met een huurder erin veel minder goed te verkopen dan een leeg huis. Hierdoor zal de opbrengst flink lager uitvallen.
 

2. Het huis moet geveild worden

Als de onderhandse verkoop te lang duurt kan de geldverstrekker overgaan tot executieverkoop via een veiling. De opbrengst zal in de meeste gevallen dan nog weer een stuk lager zijn. Eventueel eigen geld dat een klant in de woning heeft geïnvesteerd kan hierdoor verloren gaan en mogelijk zal zelfs een restschuld overblijven.
 

3. Problemen met de huurder

Bij een veiling zal de geldverstrekker bijna altijd een ontruimingsbeding inroepen. Dat betekent dat de huurder het huis moet verlaten. Deze kan zich vervolgens wel wenden tot de eigenaar van de woning voor een schadevergoeding.
 

4. Registratie bij de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

Een klant die zijn woning ongeoorloofd heeft verhuurd kan worden geregistreerd bij de SFH. Bijna alle geldverstrekkers zijn hierbij aangesloten. Een geldverstrekker kan de klant intern of extern registreren. In het geval van een externe registratie krijgt een aangesloten geldverstrekker een melding zodra de klant daar probeert een hypotheek aan te vragen. Bij een interne melding krijgen andere aanbieders deze melding niet. Het is echter wel zo dat een klant die weet dat hij een registratie heeft, verplicht is dit te melden aan andere aanbieders. Het gevolg kan zijn dat een klant voor een langere periode geen hypotheek meer kan krijgen.
 

5. Verbreking van de relatie tussen adviseur en geldverstrekker

Als blijkt dat een adviseur wist dat zijn klant van plan was de woning te verhuren, kan dit reden zijn voor de geldverstrekker om de relatie met de adviseur te beëindigen. Die kan dan geen aanvragen meer doen.


6. Een melding bij de Autoriteit Financiële Markten

Een andere mogelijke maatregel tegen de adviseur is een melding bij de AFM. De toezichthouder kan een onderzoek instellen. Naast de rompslomp die dit geeft, kan dit uiteindelijk ook leiden tot het intrekken van de vergunning van de adviseur.

 

Het is duidelijk: verhuur van een woning die is gefinancierd met een hypotheek voor eigen bewoning mag niet, niet bij MUNT maar ook niet bij andere aanbieders. MUNT kijkt per geval altijd wat proportionele maatregelen zijn, maar de gevolgen kunnen groot zijn.

Adviseurs hebben een belangrijke taak bij het signaleren van mogelijke ongeoorloofde verhuur. MUNT roept adviseurs die signalen krijgen dat een klant van plan is een woning ongeoorloofd te verhuren op dat te melden. Dat kan de adviseur doen bij zijn of haar aanspreekpunt bij MUNT.


Lees ook
Een beetje nuance graag

Een beetje nuance graag

Aflossingsblij, zo heet de campagne die bezitters van een aflossingsvrije hypotheek moet aansporen om af te lossen. Het is duidelijk: de oorlog is verklaard aan de aflossingsvrije hypotheek. Het lijkt mij tijd voor enige nuance.  

Envelopje met cash

Envelopje met cash

Deze week was ik op een bijeenkomst bij De Nederlandse Bank (DNB). Het onderwerp: woningtaxaties. Op dit gebied is iets wonderlijks aan de hand.

‘Winkels omzetten in woningen: kansen liggen aan de rand van een winkelgebied’
Opinie

‘Winkels omzetten in woningen: kansen liggen aan de rand van een winkelgebied’

Door de opkomst van online retail neemt de vraag naar fysieke winkels af en staan er ondanks  de goed draaiende economie nog veel winkels leeg. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen. De twee problemen zouden in één klap kunnen worden aangepakt met de omzetting van lege winkels in woningen.

Adviseur moet klant die pensioen in zicht heeft tijdig seintje geven
Opinie

Adviseur moet klant die pensioen in zicht heeft tijdig seintje geven

De mogelijkheid om te toetsen op werkelijke lasten geeft senioren meer ruimte om hun hypotheek te verlengen of over te sluiten. Toch zullen er ook huizenbezitters zijn die ook met de nieuwe regels in de problemen komen omdat ze weinig pensioeninkomen hebben. Een oplossing is om al vóór het moment dat het pensioen mee gaat wegen bij een toetsing actie te nemen.

Nieuwsbrief

Als eerste de achtergronden bij het hypotheeknieuws lezen? Benieuwd naar opinies uit de markt? Een voorsprong nemen op je kennistest-tegenstanders? Meld je aan voor de nieuwsbrief en je mist nooit meer iets op www.kop-munt.nl.