Met deze 7 speerpunten biedt NHG meer relevantie in de coronatijd

17 december 2020 Leestijd ± 5minuten
NHG
Met deze 7 speerpunten biedt NHG meer relevantie in de coronatijd

De woningmarkt is volop in beweging en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) deint daar flink op mee. Dit zijn de zeven speerpunten die NHG heeft voor het nieuwe jaar - en van een aantal zullen ook de hypotheekadviseurs erg blij worden.

Marcel Sippekamp is senior productmanager van NHG. Volgens hem zijn dit de zeven speerpunten waar NHG vol mee aan de slag gaat in 2021: “Zo biedt NHG nog meer relevantie in coronatijd”.


1. Woningbehoud voorop


Tijdens de eerste coronagolf heeft NHG de woonlastenfaciliteit (WLF) vernieuwd. Daardoor is het makkelijker om klanten die dit nodig hebben, hiervoor aan te melden. Het gedeelte van de hypotheeklasten dat een klant niet meer kan betalen, mag oplopen tot maximaal 9% van de lening met NHG. “De WLF kan aangepast worden waar nodig. Net als de steun die wordt geboden vanuit de overheid, ademt ook de WLF mee met de crisis,” stelt Sippekamp.

Op dit moment ziet NHG nog geen zorgwekkende toename in het aantal aanmeldingen voor de WLF. Wel laat NHG met de aanpassingen van de WLF zien dat zij samen met de geldverstrekkers het woningbehoud op één zetten. “Soms zijn mensen bang dat ze hun woning moeten verkopen, zodra zij een betaalprobleem melden bij de bank,” meent Sippekamp. “Dat is al lang niet meer zo. We willen juist samen zoeken naar mogelijke oplossingen. Het is dus belangrijk dat we hypotheekklanten hier met de hele markt samen goed over voorlichten.”


2. Proactief met preventief beheer


Als er financiële problemen ontstaan bij woningeigenaren, bijvoorbeeld vanwege een scheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden, zoekt NHG samen naar oplossingen om woningbehoud te realiseren. Er is nog steeds een groep mensen die zich niet meldt bij de geldverstrekker of de hypotheekadviseur als er betalingsproblemen zijn. “Dat is zonde natuurlijk,” vindt Sippekamp. “Hoe eerder het gemeld wordt, hoe sneller er hulp ingeschakeld kan worden.” 

Samen met geldverstrekkers kijkt NHG in 2021 of risicogroepen met data-analyses in kaart gebracht kunnen worden. Op deze manier wordt dan geprobeerd om al in een vroeg stadium voorlichting en hulp te bieden wanneer dit nodig blijkt.


3. Flexwerkers en ondernemers moeten niet categorisch worden uitgesloten


Flexwerkers en ondernemers ondervinden de consequenties van de coronamaatregelen vaak als geen ander. Maar, zodra de maatregelen weer worden opgeheven kunnen deze mensen (bijvoorbeeld flexwerkers in de horeca) vaak weer volop aan de slag. 

Als de coronadip bij de inkomensweging wordt meegerekend, dreigen flexwerkers en ondernemers categorisch uitgesloten te worden van de hypotheekmarkt. “Waar mogelijk willen we dat het toetskader voor deze groep verder wordt verfijnd. Dat is nodig,” vindt Sippekamp. “Zo houdt ook deze grote groep toegang tot de woningmarkt.”


4. Aflossingsvrije leningen in box 3


Op dit moment is het niet mogelijk om NHG af te sluiten voor aflossingsvrije hypotheken in box III. Vanaf 2031 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor een grote groep hypotheekklanten. Hiermee valt het aflossingsvrije deel automatisch in box III. Vooruitlopend op deze toename kijkt NHG of voor deze groep mensen alsnog ruimte mogelijk is binnen de NHG-voorwaarden.

“We zien ook een groeiende groep starters en senioren die een deel van de nieuwe hypotheek aflossingsvrij sluiten,” vertelt Sippekamp. “Die willen wel NHG, maar dat is op dit moment niet mogelijk. Zeker in deze onzekere tijden kan het vangnet van NHG eventuele toekomstige problemen voorkomen. Dus ook bij deze situatie gaan we onderzoeken of er ruimte is.”


5. Desktop taxaties als vervanger van Calcasa


Per 1 juli 2021 mogen banken vanwege de EBA guidelines geen gebruik meer maken van modelmatige taxaties (Calcasa). NHG onderzoekt of de zogenaamde desktop taxatie (werktitel) hiervoor een goede vervanger is, die ook past binnen de regelgeving. 

“Bij het nieuwe systeem wordt een modeltaxatie ook beoordeeld door een taxateur,” vertelt Sippekamp. “We hopen daarmee de kosten en snelheid heel dicht bij de
Calcasa-taxaties te houden.”


6. Verduurzaming blijft belangrijk


Een punt dat al een tijdje hoog op de agenda staat bij NHG is de verduurzaming. De complexe regelgeving omtrent dit thema, probeert NHG te vereenvoudigen. Daarnaast probeert NHG een pilot op te zetten om verduurzaming te combineren met gemeentelijke projecten rond leefbaarheid, veiligheid en verpaupering.

“Het verduurzamen van woningen is voor ons allemaal ontzettend belangrijk, maar de regelgeving is op dit moment erg complex,” meent Sippekamp. “We krijgen ook regelmatig terug van hypotheekadviseurs dat het bijna niet is uit te leggen aan de klant. Net als met de regels voor flexwerkers willen we dit onderwerp goed afstemmen met de toezichthouder en de ministeries. Er is natuurlijk geen garantie op de afloop van die overleggen, maar we hebben goede hoop dat de vereenvoudiging van de regels rondom verduurzaming in 2021 een stap verder komt.”


7. Ontsluiten van brondata


Tot slot wil NHG ook steeds meer gebruik gaan maken van brondata, in plaats van papieren bewijsstukken. Dit is belangrijk om het hypotheekproces sneller en beter te maken voor zowel klanten als ketenpartners. Dit is al deels in gang gezet door bijvoorbeeld een UWV-bericht toe te staan bij de hypotheekaanvraag, in plaats van een werkgeversverklaring. 

“Eigenlijk willen we zoveel mogelijk papieren documenten vervangen door dergelijke brondata.” vertelt Sippekamp enthousiast. “Daarbij kijken we ook wat er mogelijk is met de PSD2 richtlijn. We onderzoeken vooral hoe kosten voor de klant vermeden kunnen worden en het aanvraagtraject sneller en betrouwbaarder kan worden ingericht. Net als bij alle speerpunten die we aankomend jaar hebben, staat ook hier het klantbelang in de schijnwerper. Dat is de basis van alles wat we doen: zorgen dat meer mensen op verantwoorde wijze toegang hebben tot de hypotheekmarkt en dat degene die al een woning hebben, daar op een fijne en verantwoorde manier kunnen (blijven) wonen.”

(Foto: Het NHG-team voor de coronatijd)


Lees ook
Moeten hypotheekadviseurs zich voorbereiden op rustigere tijden?
Opinie

Moeten hypotheekadviseurs zich voorbereiden op rustigere tijden?

De extreme hypotheekdrukte van 2020 gaat een keer voorbij. Nu weet niemand wanneer de omslag komt, maar heeft het zin je daar als hypotheekadviseur nu al op voor te bereiden?

HDN-cijfers: 12 procent hypotheekaanvragen voor verbouwing
Trends

HDN-cijfers: 12 procent hypotheekaanvragen voor verbouwing

Door de coronacrisis is het aantal woningbezitters dat hun huis verbouwt hard toegenomen. Om thuis goed te kunnen werken is een aparte werkplek handig en omdat er meestal overwaarde is, is de financiering zelden een probleem. Een groot obstakel dat woningkopers die willen gaan verbouwen tegenkomen, is het vinden van een klusbedrijf.

Hypotheek Panel: Teveel gedoe over de studieschuld?
Dilemma

Hypotheek Panel: Teveel gedoe over de studieschuld?

Regelmatig legt Kop-Munt een heikele kwestie voor aan een panel van hypotheekadviseurs. Deze week vertellen zij over hun visie op de nieuwe regels omtrent de weging van de studieschuld bij een hypotheek.

Nu gekkenhuis, straks crash op markt woningen voor verhuur
Trends

Nu gekkenhuis, straks crash op markt woningen voor verhuur

De markt voor verhuur draait op volle toeren. Veel particuliere beleggers slaan nog snel toe voor de overdrachtsbelasting op 1 januari omhoog schiet. Tegelijkertijd zijn partijen die al langer actief zijn op de markt juist voorzichtig en houden rekening met een crash.

Nieuwsbrief

Als eerste de achtergronden bij het hypotheeknieuws lezen? Benieuwd naar opinies uit de markt? Een voorsprong nemen op je kennistest-tegenstanders? Meld je aan voor de nieuwsbrief en je mist nooit meer iets op www.kop-munt.nl.