Inflatie en de gevolgen voor de hypotheekmarkt

07 maart 2023 Leestijd ± 2minuten
Inflatie en de gevolgen voor de hypotheekmarkt

Met dalende energieprijzen en druk van de Europese Centrale Bank (ECB), zou je verwachten dat de inflatie daalt. Maar in februari steeg de inflatie juist in heel Europa. Ook in Nederland nam de inflatie toe van 7,6% in januari naar 8% in februari.  Sjoerd van Dijck, analist Investor Relations bij DMFCO, legt uit hoe dat komt, wat de toekomst brengt en wat de gevolgen zijn voor de hypotheekmarkt.

De dalende energieprijzen hebben het afgelopen jaar een groot effect gehad op het inflatiecijfer. Maar waar energieprijzen verantwoordelijk waren voor meer dan de helft van de inflatie tijdens de inflatiepiek van 14,5% in september, droeg energie in februari voor minder dan een zesde bij aan het inflatiecijfer. 

De ECB heeft net zoals haar evenknie in Amerika, stevig ingezet op renteverhogingen. Deze renteverhogingen zouden, in theorie, moeten resulteren in minder uitgaven, lagere investeringen en uiteindelijk een afkoelende economie met lagere inflatie. 

Maar er waren ook factoren die de inflatie juist opdreef. Consumenten bleven ondanks de hogere prijzen veel uitgeven, producenten rekenen de hoge energiekosten van 2022 door in de prijzen voor 2023 en de enorme krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor substantiële salarisverhogingen voor werknemers. 

Voor centrale banken is de strijd met inflatie dus nog lang niet gestreden. Zij zullen alles doen om het huidige inflatieniveau naar het beoogde doel van 2% te halen.

Dit geldt in het bijzonder wanneer gekeken wordt naar de stijging in de zogenaamde ‘kerninflatie’. Kerninflatie is, in tegenstelling tot de inflatie zoals beschreven in de kranten, opgebouwd uit vaste componenten en houdt dus geen rekening met fluctuaties vanuit energieprijzen en voedsel. Kerninflatie is daardoor stabieler en dus een belangrijke raadgever voor centrale banken over de inflatie op de middellange termijn.

Als gevolg van de gestegen kerninflatie, is te verwachten dat de ECB zal blijven inzetten op beleid dat de inflatie beteugelt. Dit zal naar verwachting tot een hogere beleidsrente leiden en vervolgens doorwerken in de hypotheekrentes.

Een stijgende hypotheekrente zal de betaalbaarheid van Nederlandse woningen verder verslechteren, waardoor de gespannen situatie voor consumenten op de hypothekenmarkt zal aanhouden.

Sjoerd van Dijck is analist bij DMFCO.

Lees ook
Financiële kwetsbaarheid groeit: “Jonge gezinnen hebben maximaal gefinancierd”

Financiële kwetsbaarheid groeit: “Jonge gezinnen hebben maximaal gefinancierd”

Elke week bespreken we het belangrijkste nieuws uit de hypotheeksector met een adviseur. Deze week Jeroen van Grinsven van NBG over de groeiende financiële kwetsbaarheid van Nederlanders, ouderwetse standaard leennormen en de meeneemregeling. 

Tijd om bureaucratische muren omver te werpen
Column

Tijd om bureaucratische muren omver te werpen

Het aantal hypotheekaanvragen per maand is van 70.000 naar 30.000 gezakt, zo blijkt uit recente cijfers van HDN. Dat betekent dat adviseurs meer tijd hebben, net als acceptanten. 

‘Door wanprestatie bank liep klant bijna €4.250 aan belastingvoordeel mis’
Dat ene advies

‘Door wanprestatie bank liep klant bijna €4.250 aan belastingvoordeel mis’

In deze rubriek reflecteren adviseurs op het advies dat ze het meest is bijgebleven, zelfs na vele honderden trajecten. Vandaag vertelt Arjen van Doesum van Freek Hypotheek Zaandam over dat ene advies…

Honderd klanten aanschrijven levert zeker acht betaalde adviesgesprekken op
Column

Honderd klanten aanschrijven levert zeker acht betaalde adviesgesprekken op

Op hypotheekevents wordt telkens uitgebreid gesproken over de ‘noodzaak’ om over data te beschikken voordat je actief beheer kunt uitvoeren. Maar is dat werkelijk nodig? De ervaring leert van niet. 

Nieuwsbrief

Als eerste de achtergronden bij het hypotheeknieuws lezen? Benieuwd naar opinies uit de markt? Een voorsprong nemen op je kennistest-tegenstanders? Meld je aan voor de nieuwsbrief en je mist nooit meer iets op www.kop-munt.nl.