Over ons

Via WhatsApp, Facebook en LinkedIn zijn in de loop der jaren tal van adviseursgroepjes ontstaan. Daarin wisselden adviseurs met elkaar verhalen uit. Deelden ze kennis. Staken ze elkaar soms de loef af. Die inzichten en ervaringen bleven altijd beperkt tot die groepjes, waardoor de rest van Nederland verstoken bleef van mooie verhalen en slimme ideeën.